Innerlijke integriteit

Bhagavan zegt het volgende over innerlijke integriteit:

Innerlijke integriteit is alleen maar zien wat er is. Het is niet proberen het te beoordelen als goed of slecht, als juist of onjuist, of er een uitleg aan te geven. Of te zeggen; "Hoe zou dat in 2012 zijn?" Wat moet ik veranderen? Ik ben nog steeds zelfzuchtig, ik ben nog steeds verschrikkelijk. Wie vraagt van jou om met dat soort dingen te vechten? Wie vraagt van jou om te veranderen? Niemand! Kijk naar wat er gaande is, er gebeurt van alles in je. Alles verandert van binnen van moment tot moment. Het is net zo veranderlijk als een oceaan. De golven rijzen en dalen. Jouw golven en alle golven verdwijnen weer. Op dezelfde wijze komen gedachten bij je op en verdwijnen weer. Emoties komen op en verdwijnen weer. Persoonlijkheden verschijnen en verdwijnen weer. Het hele drama vindt plaats in jezelf.

Jij bent niets anders dan het Universum. Probeer het niet te veranderen. Er is nu eenmaal zelfzuchtigheid, het is niet JOUW zelfzuchtigheid. Het is niet ZIJN zelfzuchtigheid. Het is gewoon zelfzuchtigheid. Het lijden is niet JOUW lijden. Lijden is gewoon lijden, of het jou overkomt of iemand anders. We zijn allen EEN. Het is gewoon bij ons en dat gedurende miljoenen jaren en dat zal zo blijven tot het moment dat er veranderingen in de hersenen optreden.

Jij gaat je gedragen als een ontwaakt iemand en je gaat daar moeite voor doen. Als je dat doet zul je nooit verlicht of ontwaakt worden. Het probleem met jou zit hem daarin, dat je hebt deelgenomen aan allerlei trainingen en dat alles wat daar is gezegd een concept is geworden. En dan wil je die dingen verkrijgen, je wilt het bereiken en dan ga je je onheil tegemoet. Er valt niets te bereiken, er is niets om naar toe te gaan. Alles is perfect. Zie alleen maar dat alles perfectie is.

Wat kan je dan nog helpen? Dat is innerlijke integriteit. Als je dieper en dieper in innerlijke integriteit duikt, dan wordt het gemakkelijker en dat is erg plezierig, omdat conflicten naar de achtergrond verdwijnen. Innerlijke integriteit is alleen maar zien wat er is. Je hoeft jezelf geen leugens te vertellen. Je vertelt jezelf continu leugens, omdat je niet wilt zien wat er is, omdat je denkt dat het vreselijk is. Wie zegt dat het vreselijk is? Een of andere leraar? Een of ander heilig geschrift? We hebben er niets mee te maken. Het is er alleen maar en dat is alles.

Als je dieper in innerlijke integriteit duikt, dan wordt alles natuurlijk en automatisch. Er is geen enkele noodzaak om te veranderen. Wat gebeurt er dan? Doe het en kijk wat er gebeurt. Als ik er iets over ga vertellen, dan wordt het alleen maar weer een nieuw concept. Doe het alleen maar, het is niet moeilijk. Begin bij je ademhaling, en ga naar binnen om te zien wat daar gebeurt. Lees geen heilig geschrift of welke lering dan ook, zelfs niet mijn onderricht. Kijk alleen maar wat er van binnen gaande is, dat is alles. JIJ bent de leraar en de lesstof is van jezelf. De lesstof zit helemaal in jezelf. Dat is de onvervalste lesstof over wat er gaande is en niet anders. Als je les geeft en je maakt er een concept van, dan leidt dat tot niets. Ik bied je alleen maar wat hulp aan, dat is alles. Het onderricht moet van binnenuit komen, vanuit de observatie van wat je ziet. Dan moet je het uitspreken. Dan zul je zien dat het kracht krijgt.

Transparantie

Hoe ziet een wereld eruit als iedereen alles van iedereen ziet? Dat alle persoonlijkheden, emoties, gewoontes, schaduwzijden van jezelf en van anderen in ieders bewustzijn is. Transparant, zichtbaar. En wat als we in staat zijn dit te zien van elkaar en het met compassie en liefde kunnen omarmen? Dat niets weg hoeft en ook dat er geen aandacht naar toe gaat. Dat je aandacht gaat naar de essentie van de persoon, naar zijn wezen. Wat is dan de wereld waarin we leven? Hoe ziet dat er dan uit?

De spirituele oefening is dat we leren naar de kern van de persoon te kijken. De persoonlijkheden zijn niet meer belangrijk. Op diep niveau heeft ieder de behoefte om gezien te worden, om lief gehad te worden. Het is een diep verlangen van mensen. Het is heel intiem om god in jezelf en anderen te zien. Het is een diep contact tussen mensen. Zolang je niet tot de essentie kunt komen is er geen wezenlijk contact. Er is een hogere intelligentie aanwezig in jou en de ander en tussen de personen en de persoonlijkheden. Het is een open intelligent systeem waar cocreatie ontstaat. Hier komt het leven tot uiting, elk moment, fris en nieuw. We komen uit de toekomst naar het nu. Dit is fundamenteel voor het collectieve ontwaken.

Je kunt op verschillende niveaus naar anderen kijken; fysiek, emotioneel, de persoonlijkheden, spiritueel. Wanneer je alle niveaus kunt zien ben je competent in relaties. In de samenleving zijn alle niveaus aanwezig. De volgende stap in spirituele ontwikkeling is om de ruimte te behouden (holding the space) voor alle niveaus in de samenleving en alle perspectieven van mensen/groepen. Niets hoeft weg of wordt bekritiseerd, alles mag er zijn. Wanneer je een schaduwzijde hebt zie je het leven niet vol en open. De schaduw creëert een filter, een roze bril waardoor je naar de wereld kijkt. Dus waar je inhaakt op een stukje negativiteit van de ander is dat een reflectie, jouw roze bril en daarmee brandstof tot persoonlijke groei! Zo ook zijn er culturele schaduwzijdes in gemeenschappen en landen. Deze zijn lastiger te herkennen omdat het bij ieder aanwezig is vanaf de geboorte en als een vanzelfsprekend programma het leven bepaalt.

Dit is een ontwikkeling op het niveau van de cultuur en het collectief, het overstijgt het individuele niveau. Wanneer we een persoonlijke doorbraak maken en uit onze mind komen gaan we dit zien. Je bent aanwezig in wat je doet, zonder identificatie. Dan kom je in contact met het grote veld van bewustzijn/intelligentie. Dit is een manifestatie in de samenleving en dat is tevens jouw bijdrage aan de samenleving. Het bevestigt nieuwe structuren in ons leven. In deze ruimte voed je jezelf, de ander en het collectief.

Gedachten bepalen je leven

De afgelopen maanden ben ik geïnspireerd door het werk van Bruce Lipton. Een celbioloog die opzienbarend onderzoek heeft gedaan naar hoe cellen informatie verwerken. Hij toont op overtuigende wijze aan hoe gedachten je leven bepalen. 90% van onze gedachten komen uit de onderbewuste geest. Het is een verzamelplaats van stimulus-respons-bandopnamen die voortkomen uit instincten en aangeleerde ervaringen. Als je als kind bijv. gehoord hebt dat je waardeloos en dom bent zullen deze boodschappen die in je onderbewuste zijn geprogrammeerd je beste bewuste inspanningen om je leven te veranderen ondermijnen. Om ons van deze programmering los te maken, om onszelf te bevrijden uit de beperkende gedachten moeten we volledig bewust worden van onze onderbewuste gewoontes. Dit is precies wat de Oneness energie doet en waar de spirituele lessen van de oneness awakening weekenden over gaan. Wanneer we in staat zijn ons lijden te erkennen en onze emoties te ervaren (i.p.v. er van weg te gaan of uit te leven) zal de regie van het onderbewuste afnemen en worden we scheppers van ons leven, realiteit, wereld.

Spiritualiteit en politiek

De laatste weken krijg ik via verschillende kanten de aanbeveling via mijn email om op een spirituele politieke partij te stemmen. Nederland heeft 3 spirituele politieke partijen, ieder met zijn eigen visie en standpunten over hoe je spiritualiteit in de politiek brengt. Opvallend is dat er bij de partijen geen bereidheid is om onderling samen te werken. Laat staan dat je op basis van dialoog komt tot één spirituele politieke partij. Ieder blijft op zijn eigen standpunt, zijn eigen eilandje, afgescheiden van de anderen. Met hetzelfde gedrag en dezelfde politieke spelletjes als de andere politieke partijen. Holland op z'n smalst.

Het moge duidelijk zijn dat door jezelf spiritueel te noemen het niet betekent dat je vanuit een hoger bewustzijnsniveau opereert. Het is de vraag of transformatie van bewustzijn in de politiek überhaupt verloopt via aparte politieke partijen die de spirituele principes en het spirituele gedachtegoed verkondigen in het politieke bestel.

Transformatie van bewustzijn is een individueel proces en vindt plaats in ieder individu afzonderlijk. Op een gegeven moment leeft een kritiek aantal individuen in een staat van hoger bewustzijn, waardoor het collectief op een hoger bewustzijnsniveau komt. Wat betekent het als 'we' op een hoger bewustzijnsniveau terecht komen? Als individu ervaar je de wereld om je heen anders, je relaties veranderen, je gedrag verandert en daardoor veranderen de systemen (politiek, economisch, wetenschappelijk) die wij gecreëerd hebben.

Het is te vergelijken met het transformatieproces van de rups die een vlinder wordt:
Volgens evolutionair bioloog Elisabeth Sahtouris zal een rups tijdens zijn groei op een punt komen van overconsumptie. De rups wordt wraatzuchtig en eet alles wat in zijn buurt komt. Hij eet honderd keer zijn eigen gewicht. Hij verslind alle bladeren van een boom. Tegelijkertijd worden in de molucaire structuur van de rups de 'imaginal cells' actief. Tijdens de overconsumptie ontwaken de 'imaginal cells' en zij zoeken elkaar op in het lichaam van de rups. Wanneer genoeg van deze 'imaginal cells' elkaar weten te vinden (dat hoeft geen meerderheid te zijn)worden zij de genetische bepalers van de rups. Op dat punt beginnen de andere cellen te verrotten en worden de voedzame soep, waaruit de 'imaginal cells' de absoluut ondenkbare wonderschone vlinder creëren.

Het is mogelijk dat alle mensen die met bewustzijnsontwikkeling bezig zijn de 'imaginal cells' hier op aarde zijn. Nu zijn het nog losse individuen, klein in aantal, die functioneren in de verschillende deelgebieden van het bestaande politieke, economische en wetenschappelijke systeem en leven en handelen vanuit een hoger bewustzijnsniveau. Naarmate dit aantal toeneemt en deze mensen binnen het systeem elkaar weten te vinden en gaan samenwerken, kan de transformatie wel eens heel erg snel en op een soepele wijze verlopen.

Het geheim van de yogi's

Gregg Braden legt op een wetenschappelijke manier uit wat het effect zal zijn van de verwachte verandering in 2012, wanneer we loskomen van onze geloofsovertuigingen, conditioneringen van het verleden, cultuur en familie. Oftewel wanneer we loskomen van ons onderbewuste dat ons leven beperkt. We zijn met handen en voeten gebonden aan onze geloofsystemen. Het is een programma in ons bewustzijn, zoals een computerprogramma. Gregg Braden vergelijkt het bewustzijn met een computer. Het programma wat je erin stopt bepaalt wat manifest wordt. Verander je het programma dan manifesteert zich een andere werkelijkheid. Zo verandert er wat er in je lichaam gebeurt, de buitenwereld verandert als van zelf en je beïnvloed het electro-magnetisch veld van de aarde. Kortom, je herordent de materie waaruit onze wereld is opgebouwd. Dit is het geheim van de oude yogi's die jaren mediteren in grotten en kloosters. Dat wat je gelooft zal het bewustzijn manifesteren.

Klik op onderstaande link om Gregg Braden zelf te horen.

http://www.youtube.com/watch?v=o8DeBePK3Wg

Crisis in bewustzijn

Bhagavan zegt het volgende over de huidige wereldcrisis:

"Niet alleen deze crisis, maar in feite alle grote crisissen hebben hun oorsprong in het menselijk bewustzijn. Het menselijk bewustzijn is aangetast door de mind, en zijn aard is geworden om verdeeldheid te zaaien. De mind laat de gedachten stromen, en gedachten staan voor verdeeldheid. Gedachten houden zich voornamelijk bezig met meten, gisteren en vandaag, hij en zij, ik en jij, dit en dat. De aard van de mind is om te verdelen. Gedachten zijn de wortels van al onze conflicten. Gedachten zijn heel bruikbaar als dat nodig is. In alle andere gevallen werken ze als een kracht die verdeelt. De stroom van gedachten is wat we de mind noemen, en zolang de mind bewustzijn in zijn greep houdt als een gevangene, zullen allerlei problemen de kop op steken. Niet alleen milieuproblemen, maar ook economische problemen, politieke problemen, gezondheidsproblemen. Alle problemen kunnen worden teruggebracht tot deze vervuiling van het bewustzijn. We moeten dus het bewustzijn van de mensen reinigen. De uiteindelijke oplossing kan alleen maar plaatsvinden wanneer we deze crisis in bewustzijn weten aan te pakken. Dat is waar het bij Oneness Blessing om gaat, dat is waar het in 2012 om gaat.
Zolang we niet in staat zijn de troep op te ruimen, zal er geen betere toekomst voor ons zijn. Met het schoonmaak proces is het waarschijnlijk dat er een nieuwe technologie zal ontstaan, een technologie die ons niet zal meenemen naar het Stenen Tijdperk, maar die ons een stap voorwaarts zal laten maken, zonder de planeet te vernietigen. We kunnen daarom tussen 2012 en 2025 enkele heel vreemde technologieën de kop op zien steken, die heel, heel verschillend zullen zijn van de huidige technologie. Deze nieuwe technologieën kunnen simpelweg zich ontwikkelen door de groeiende niveaus van bewustzijn. Dus, de uiteindelijke oplossing is gelegen in het bewustzijn van de mensen."