Hoger bewustzijn en cultuur

Hoe drukt een hoger bewustzijn zich uit in cultuur?

De manier waarop jij je ervaringen verwoordt bepaalt de waarde die je eraan geeft. Waarden zijn interpretaties van individueel gedeelde ervaringen. En een cultuur is gebaseerd op gedeelde waarden van een aantal personen. De lens waardoor je de wereld ziet en het wereldbeeld waarin je leeft wordt bepaald door de waarden die je eigen hebt gemaakt gedurende je leven en de cultuur waarin je leeft.

Onze gedeelde waarden zijn meestal onbewust gevormd in onze jeugd door de bestaande cultuur. We hebben ze niet bewust gecreëerd of gekozen als gevolg van diepe introspectie. Van groot belang is dat je je bewust wordt van deze waarden. Dat is mogelijk door in contact te staan met het hogere bewustzijn.

Het hogere bewustzijn brengt je in contact met je intentie, wijsheid, creativiteit en inspiratie. Het is een kracht die zich wil uitdrukken en ontwikkelen. Het stelt je in staat je ervaringen anders te interpreteren dan wat je op grond van je verleden zou doen. Hierdoor wordt je je bewust van de waarden die je meegekregen hebt en kom je er los van. Er ontstaat ruimte voor nieuwe interpretaties van je ervaringen en daarmee creëer je nieuwe waarden. Wanneer andere mensen vergelijkbare interpretaties hebben van hun ervaringen ontstaan gedeelde waarden en een nieuwe cultuur. In wezen is het hogere bewustzijn de drijvende kracht achter cultuurontwikkeling.

Het gouden licht


Diversiteit is een uitdrukking van eenheid

De mens creëert levende systemen uit het veld van oneindige potentialiteit. Een belangrijk kenmerk is diversiteit, het bestaan van verschillende perspectieven die allemaal een eigen waarheid kennen als uitdrukkingen, manifestaties van het bewustzijn. Op het moment dat je vanuit één perspectief ervan overtuigd bent dat je de waarheid vertegenwoordigd en niet kunt zien wat de waarheid van de ander is, ontstaat er een continue strijd.

Je komt in een hoger bewustzijn terecht wanneer je in staat bent de ander te ervaren als een deel van jezelf. De tegenstellingen verdwijnen en wat blijft is de diversiteit. Vaak lukt dit met perspectieven die dicht bij je eigen leefwereld staan of waar je al eens eerder mee bezig bent geweest. Het wordt lastiger wanneer je perspectief zo gewoon is dat het een aangenomen feit is. Beseffende dat meer dan 90% van je leven bestaat uit onbewuste gewoontes, zijn het momenten dat een hoger bewustzijn zich aan je openbaart, dat je samenvalt met de stroom van het leven en je ervaart dat diversiteit een uitdrukking van eenheid is.

Zicht op Leven in Eenheid

Soms heb je van die momenten dat het leven als van zelf gaat, dat je in flow bent. Tegenstellingen verdwijnen als sneeuw voor de zon, wat je verlangt komt naar je toe en de stroom van waaruit je alles doet is liefde. De bron van je ervaringen en je handelingen ligt in eenheid. Meestal denk je dat het toevallig gebeurt en dat zo'n leven niet voor je weggelegd is.

Bingo! Weg is je verbinding met een leven vanuit de bron van de alles omvattende liefde en eenheid. Een zo'n gedachte is voldoende om weer in je oude gewoontes terug te vallen. Een verschuiving in perspectief gebeurt in een fractie van een seconde, meestal onbewust.