Spiritualiteit en politiek

De laatste weken krijg ik via verschillende kanten de aanbeveling via mijn email om op een spirituele politieke partij te stemmen. Nederland heeft 3 spirituele politieke partijen, ieder met zijn eigen visie en standpunten over hoe je spiritualiteit in de politiek brengt. Opvallend is dat er bij de partijen geen bereidheid is om onderling samen te werken. Laat staan dat je op basis van dialoog komt tot één spirituele politieke partij. Ieder blijft op zijn eigen standpunt, zijn eigen eilandje, afgescheiden van de anderen. Met hetzelfde gedrag en dezelfde politieke spelletjes als de andere politieke partijen. Holland op z'n smalst.

Het moge duidelijk zijn dat door jezelf spiritueel te noemen het niet betekent dat je vanuit een hoger bewustzijnsniveau opereert. Het is de vraag of transformatie van bewustzijn in de politiek überhaupt verloopt via aparte politieke partijen die de spirituele principes en het spirituele gedachtegoed verkondigen in het politieke bestel.

Transformatie van bewustzijn is een individueel proces en vindt plaats in ieder individu afzonderlijk. Op een gegeven moment leeft een kritiek aantal individuen in een staat van hoger bewustzijn, waardoor het collectief op een hoger bewustzijnsniveau komt. Wat betekent het als 'we' op een hoger bewustzijnsniveau terecht komen? Als individu ervaar je de wereld om je heen anders, je relaties veranderen, je gedrag verandert en daardoor veranderen de systemen (politiek, economisch, wetenschappelijk) die wij gecreëerd hebben.

Het is te vergelijken met het transformatieproces van de rups die een vlinder wordt:
Volgens evolutionair bioloog Elisabeth Sahtouris zal een rups tijdens zijn groei op een punt komen van overconsumptie. De rups wordt wraatzuchtig en eet alles wat in zijn buurt komt. Hij eet honderd keer zijn eigen gewicht. Hij verslind alle bladeren van een boom. Tegelijkertijd worden in de molucaire structuur van de rups de 'imaginal cells' actief. Tijdens de overconsumptie ontwaken de 'imaginal cells' en zij zoeken elkaar op in het lichaam van de rups. Wanneer genoeg van deze 'imaginal cells' elkaar weten te vinden (dat hoeft geen meerderheid te zijn)worden zij de genetische bepalers van de rups. Op dat punt beginnen de andere cellen te verrotten en worden de voedzame soep, waaruit de 'imaginal cells' de absoluut ondenkbare wonderschone vlinder creëren.

Het is mogelijk dat alle mensen die met bewustzijnsontwikkeling bezig zijn de 'imaginal cells' hier op aarde zijn. Nu zijn het nog losse individuen, klein in aantal, die functioneren in de verschillende deelgebieden van het bestaande politieke, economische en wetenschappelijke systeem en leven en handelen vanuit een hoger bewustzijnsniveau. Naarmate dit aantal toeneemt en deze mensen binnen het systeem elkaar weten te vinden en gaan samenwerken, kan de transformatie wel eens heel erg snel en op een soepele wijze verlopen.