The Living Matrix

Binnenkort is de documentaire The Living Matrix in Nederland te koop. Er komen bekende sprekers aan het woord zoals o.a. Bruce Lipton, Rupert Sheldrake en Lynne McTaggert. Zij verwoorden nieuwe inzichten met vergaande effecten op ons persoonlijk en collectief leven aan de hand van nieuw en experimenteel wetenschappelijk onderzoek.
De centrale vraag is: hoe vindt spontane healing plaats? De huidige wetenschap kan dit niet verklaren. Het heeft daar geen model voor. Het antwoord wordt gezocht in een fundamentele verschuiving in ons begrip van het universum. In het huidige westerse denken, gebaseerd op de inzichten van Newton, wordt een scheiding gemaakt tussen lichaam en geest. Het lichaam wordt gezien als een machine, bepaalt door het DNA en de biochemische processen.

Het holisme gaat er vanuit dat het totale systeem (lichaam en geest) samenwerkt en dat cellen met elkaar communiceren. Inzichten uit de kwantum fysica laten zien dat het lichaam gedecentraliseerd is. De hersenen zijn ontvangers en een doorgeefluik van informatie. Het lichaam bestaat niet uit materie maar is een intelligent energie- en informatieveld. De geest is een veld van gedachtes.
Materie komt voort uit het energieveld. Einstein zegt: “The Field is the sole governing agency of the particle” (Het veld is het enige dat regeert over het deeltje)

We zijn niet in het veld, we zijn het veld. Het veld van informatie, licht en energie. We hebben elk moment toegang tot het veld. We halen informatie uit het veld, elk moment.

Hoe communiceren de cellen in het lichaam, het lichaamsveld, met de omgeving? Een mogelijke oplossing is de biofoton. Een biofoton (van het Griekse βίος dat leven betekent en φως, licht) is een lichtbundeltje in de cel. De biofotonen zenden licht en informatie uit en kunnen het metabolisme (verbranding van voedsel in de cel) reguleren. Biofotonen dragen de informatie voor het metabolisme, in plaats van de genen.

Genen staan niet op zichzelf maar staan in relatie tot de omgeving. Daarom zijn er veel meer variaties mogelijk dan tot nu toe werd gedacht. Genen zijn niet deterministisch maar het is een potentieel. DNA is een bibliotheek. Hoe weet je welk boek je moet nemen? Het lichaamsveld besluit welke informatie uit de DNA bibliotheek genomen wordt en welk organisme er gaat groeien. Het holistisch denken zegt dat het lichaamsveld de beslissing neemt.

Alle organen hebben een specifiek veld. Het hart beïnvloed alle andere energievelden van het lichaam. Het hart is de drager van informatie, van emoties, gevoelens. Dat geeft coherente of incoherente ritmes van het hart. Als iemand coherent is zie en voel je dat.
Het hart ontvangt signalen van buitenaf en zend de signalen naar de hersenen en de hersenen naar het lichaam. Met name informatie die emotioneel van belang is voor de persoon bepaald wat en hoe naar de hersenen gezonden wordt.

Informatieveld omgeving-> hart -> hersenen -> lichaam

Wat is informatie?
Informatie is een patroon van energie. Het is geordende energie dat met elkaar communiceert.

Het controle systeem van het lichaam is niet de biochemie en de genen, maar dat is de informatie uit het lichaamsveld. De makers van de documentaire nemen dit nieuwe experimentele model als uitgangspunt voor het denken. Vanuit dat perspectief kan een spontane healing verklaart worden. Veranderingen in informatie toevoer in het lichaamsveld is een manier om heling te bereiken. Informatie is dan het medicijn, in plaats van biochemische middelen.

Interessant boek in dit kader is:
The biology of believe – Bruce Lipton

The living Matrix is ook op internet te bekijken: www.veoh.com. Bij de zoekfunctie The Living Matrix invullen.

Focus op 2012

De focus van AmmaBhagavan, de grondlegger van de Oneness Blessing energie, ligt op 2012. In dat jaar zal de eenheidsenergie enorm krachtig zijn waardoor bij veel mensen een verschuiving in perceptie zal plaatsvinden; van een leven in afgescheidenheid naar het ervaren van een leven in eenheid.

De groei in het bewustzijn gaat zo snel dat AmmaBhagavan op korte termijn grote groepen mensen in contact wil brengen met deze eenheidsenergie. Om dit te bewerkstelligen is de organisatie van de Oneness Movement vereenvoudigd en de drempel om Oneness Blessinggever te worden verlaagd. Je hoeft nog slechts 1 weekend in Nederland te volgen om Oneness Blessinggever te worden. Daar waar je voorheen na een voorbereidingsweekend een 10-daags proces diende te volgen om ingewijd te worden.

Het jaar 2012 is inmiddels beladen. In de media en op internet wordt de Maya Kalender zodanig uitgelegd dat catastrofale gebeurtenissen onze aarde verwoesten. Hieronder een interview met Carl Johan Calleman over de misverstanden omtrent de interpretaties van de Maya Kalender en het jaar 2012.

Samadarshini

Samadarshini is een van de meest prominente docenten aan de Oneness University. Ik ben diep geraakt en geïnspireerd door deze vrouw. Eind november komt ze naar Nederland voor een serie lezingen. Echt een aanrader.

Haar boodschap is:
Je ervaart eenheid wanneer je in staat bent vrede te hebben en liefde te voelen voor alles wat er in je gebeurt. Je ervaart eenheid met de mensen om je heen als je in staat bent de ander volledig te accepteren zoals die is.Data lezingen:
Zondag 29 november
Hof van Wageningen (voorheen WICC)Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen 15.00 - 18.00

Maandag 30 november
Locatie wordt zsm bekend gemaakt in Amsterdam 19.30 - 21.30

Seminar:
23 april t/m 25 april 2010

Aanmelden kun je via http://www.onenessholland.nl/

Meesterschap

Laatst vroeg iemand mij of ik me weer aan één spiritueel leraar zou willen verbinden. Waarbij je ervoor kiest dat je ontwikkeling zich verdiept aan de hand van één spirituele richting. “Het kan je op weg helpen om een periode in relatie tot een leraar een aantal stappen te zetten op het pad van innerlijke vrijheid”, was mijn antwoord.

Ik ervaar juist een verdieping door verschillende verlichte meesters en leraren te bezoeken en me tot verschillende spirituele stromingen te verhouden. Ieder vertegenwoordigd net weer een ander aspect en is net weer een andere uitdrukking van de bron van het hogere bewustzijn. Bij allen kan ik mijn contact met de bron voeden en verdiepen. Wat een rijkdom. Zoveel meesters, zoveel smaakjes. Allemaal beschikbaar voor ons, vaak ook nog voor weinig geld.

Je kiest gewoon wat bij je past. En dat kan steeds weer veranderen. Want, het gaat erom dat je meesterschap verwerft over je eigen groeiproces. Laat je voeden door verlichte meesters, maar op het moment dat je van een leraar of spirituele stroming afhankelijk bent voor je welbevinden, je vrienden, je geloofsysteem e.d. bevindt je je op een van de vele dwaalsporen in je zoektocht.

Hoger bewustzijn en cultuur

Hoe drukt een hoger bewustzijn zich uit in cultuur?

De manier waarop jij je ervaringen verwoordt bepaalt de waarde die je eraan geeft. Waarden zijn interpretaties van individueel gedeelde ervaringen. En een cultuur is gebaseerd op gedeelde waarden van een aantal personen. De lens waardoor je de wereld ziet en het wereldbeeld waarin je leeft wordt bepaald door de waarden die je eigen hebt gemaakt gedurende je leven en de cultuur waarin je leeft.

Onze gedeelde waarden zijn meestal onbewust gevormd in onze jeugd door de bestaande cultuur. We hebben ze niet bewust gecreëerd of gekozen als gevolg van diepe introspectie. Van groot belang is dat je je bewust wordt van deze waarden. Dat is mogelijk door in contact te staan met het hogere bewustzijn.

Het hogere bewustzijn brengt je in contact met je intentie, wijsheid, creativiteit en inspiratie. Het is een kracht die zich wil uitdrukken en ontwikkelen. Het stelt je in staat je ervaringen anders te interpreteren dan wat je op grond van je verleden zou doen. Hierdoor wordt je je bewust van de waarden die je meegekregen hebt en kom je er los van. Er ontstaat ruimte voor nieuwe interpretaties van je ervaringen en daarmee creëer je nieuwe waarden. Wanneer andere mensen vergelijkbare interpretaties hebben van hun ervaringen ontstaan gedeelde waarden en een nieuwe cultuur. In wezen is het hogere bewustzijn de drijvende kracht achter cultuurontwikkeling.

Het gouden licht


Diversiteit is een uitdrukking van eenheid

De mens creëert levende systemen uit het veld van oneindige potentialiteit. Een belangrijk kenmerk is diversiteit, het bestaan van verschillende perspectieven die allemaal een eigen waarheid kennen als uitdrukkingen, manifestaties van het bewustzijn. Op het moment dat je vanuit één perspectief ervan overtuigd bent dat je de waarheid vertegenwoordigd en niet kunt zien wat de waarheid van de ander is, ontstaat er een continue strijd.

Je komt in een hoger bewustzijn terecht wanneer je in staat bent de ander te ervaren als een deel van jezelf. De tegenstellingen verdwijnen en wat blijft is de diversiteit. Vaak lukt dit met perspectieven die dicht bij je eigen leefwereld staan of waar je al eens eerder mee bezig bent geweest. Het wordt lastiger wanneer je perspectief zo gewoon is dat het een aangenomen feit is. Beseffende dat meer dan 90% van je leven bestaat uit onbewuste gewoontes, zijn het momenten dat een hoger bewustzijn zich aan je openbaart, dat je samenvalt met de stroom van het leven en je ervaart dat diversiteit een uitdrukking van eenheid is.

Zicht op Leven in Eenheid

Soms heb je van die momenten dat het leven als van zelf gaat, dat je in flow bent. Tegenstellingen verdwijnen als sneeuw voor de zon, wat je verlangt komt naar je toe en de stroom van waaruit je alles doet is liefde. De bron van je ervaringen en je handelingen ligt in eenheid. Meestal denk je dat het toevallig gebeurt en dat zo'n leven niet voor je weggelegd is.

Bingo! Weg is je verbinding met een leven vanuit de bron van de alles omvattende liefde en eenheid. Een zo'n gedachte is voldoende om weer in je oude gewoontes terug te vallen. Een verschuiving in perspectief gebeurt in een fractie van een seconde, meestal onbewust.

Welkom

Welkom op mijn blog!

Binnenkort komen hier berichten en krijg je informatie over wat me drijft en bezighoudt.

een warme groet,

Cle