Diversiteit is een uitdrukking van eenheid

De mens creëert levende systemen uit het veld van oneindige potentialiteit. Een belangrijk kenmerk is diversiteit, het bestaan van verschillende perspectieven die allemaal een eigen waarheid kennen als uitdrukkingen, manifestaties van het bewustzijn. Op het moment dat je vanuit één perspectief ervan overtuigd bent dat je de waarheid vertegenwoordigd en niet kunt zien wat de waarheid van de ander is, ontstaat er een continue strijd.

Je komt in een hoger bewustzijn terecht wanneer je in staat bent de ander te ervaren als een deel van jezelf. De tegenstellingen verdwijnen en wat blijft is de diversiteit. Vaak lukt dit met perspectieven die dicht bij je eigen leefwereld staan of waar je al eens eerder mee bezig bent geweest. Het wordt lastiger wanneer je perspectief zo gewoon is dat het een aangenomen feit is. Beseffende dat meer dan 90% van je leven bestaat uit onbewuste gewoontes, zijn het momenten dat een hoger bewustzijn zich aan je openbaart, dat je samenvalt met de stroom van het leven en je ervaart dat diversiteit een uitdrukking van eenheid is.

Geen opmerkingen: