Hoger bewustzijn en cultuur

Hoe drukt een hoger bewustzijn zich uit in cultuur?

De manier waarop jij je ervaringen verwoordt bepaalt de waarde die je eraan geeft. Waarden zijn interpretaties van individueel gedeelde ervaringen. En een cultuur is gebaseerd op gedeelde waarden van een aantal personen. De lens waardoor je de wereld ziet en het wereldbeeld waarin je leeft wordt bepaald door de waarden die je eigen hebt gemaakt gedurende je leven en de cultuur waarin je leeft.

Onze gedeelde waarden zijn meestal onbewust gevormd in onze jeugd door de bestaande cultuur. We hebben ze niet bewust gecreëerd of gekozen als gevolg van diepe introspectie. Van groot belang is dat je je bewust wordt van deze waarden. Dat is mogelijk door in contact te staan met het hogere bewustzijn.

Het hogere bewustzijn brengt je in contact met je intentie, wijsheid, creativiteit en inspiratie. Het is een kracht die zich wil uitdrukken en ontwikkelen. Het stelt je in staat je ervaringen anders te interpreteren dan wat je op grond van je verleden zou doen. Hierdoor wordt je je bewust van de waarden die je meegekregen hebt en kom je er los van. Er ontstaat ruimte voor nieuwe interpretaties van je ervaringen en daarmee creëer je nieuwe waarden. Wanneer andere mensen vergelijkbare interpretaties hebben van hun ervaringen ontstaan gedeelde waarden en een nieuwe cultuur. In wezen is het hogere bewustzijn de drijvende kracht achter cultuurontwikkeling.

Geen opmerkingen: