The Living Matrix

Binnenkort is de documentaire The Living Matrix in Nederland te koop. Er komen bekende sprekers aan het woord zoals o.a. Bruce Lipton, Rupert Sheldrake en Lynne McTaggert. Zij verwoorden nieuwe inzichten met vergaande effecten op ons persoonlijk en collectief leven aan de hand van nieuw en experimenteel wetenschappelijk onderzoek.
De centrale vraag is: hoe vindt spontane healing plaats? De huidige wetenschap kan dit niet verklaren. Het heeft daar geen model voor. Het antwoord wordt gezocht in een fundamentele verschuiving in ons begrip van het universum. In het huidige westerse denken, gebaseerd op de inzichten van Newton, wordt een scheiding gemaakt tussen lichaam en geest. Het lichaam wordt gezien als een machine, bepaalt door het DNA en de biochemische processen.

Het holisme gaat er vanuit dat het totale systeem (lichaam en geest) samenwerkt en dat cellen met elkaar communiceren. Inzichten uit de kwantum fysica laten zien dat het lichaam gedecentraliseerd is. De hersenen zijn ontvangers en een doorgeefluik van informatie. Het lichaam bestaat niet uit materie maar is een intelligent energie- en informatieveld. De geest is een veld van gedachtes.
Materie komt voort uit het energieveld. Einstein zegt: “The Field is the sole governing agency of the particle” (Het veld is het enige dat regeert over het deeltje)

We zijn niet in het veld, we zijn het veld. Het veld van informatie, licht en energie. We hebben elk moment toegang tot het veld. We halen informatie uit het veld, elk moment.

Hoe communiceren de cellen in het lichaam, het lichaamsveld, met de omgeving? Een mogelijke oplossing is de biofoton. Een biofoton (van het Griekse βίος dat leven betekent en φως, licht) is een lichtbundeltje in de cel. De biofotonen zenden licht en informatie uit en kunnen het metabolisme (verbranding van voedsel in de cel) reguleren. Biofotonen dragen de informatie voor het metabolisme, in plaats van de genen.

Genen staan niet op zichzelf maar staan in relatie tot de omgeving. Daarom zijn er veel meer variaties mogelijk dan tot nu toe werd gedacht. Genen zijn niet deterministisch maar het is een potentieel. DNA is een bibliotheek. Hoe weet je welk boek je moet nemen? Het lichaamsveld besluit welke informatie uit de DNA bibliotheek genomen wordt en welk organisme er gaat groeien. Het holistisch denken zegt dat het lichaamsveld de beslissing neemt.

Alle organen hebben een specifiek veld. Het hart beïnvloed alle andere energievelden van het lichaam. Het hart is de drager van informatie, van emoties, gevoelens. Dat geeft coherente of incoherente ritmes van het hart. Als iemand coherent is zie en voel je dat.
Het hart ontvangt signalen van buitenaf en zend de signalen naar de hersenen en de hersenen naar het lichaam. Met name informatie die emotioneel van belang is voor de persoon bepaald wat en hoe naar de hersenen gezonden wordt.

Informatieveld omgeving-> hart -> hersenen -> lichaam

Wat is informatie?
Informatie is een patroon van energie. Het is geordende energie dat met elkaar communiceert.

Het controle systeem van het lichaam is niet de biochemie en de genen, maar dat is de informatie uit het lichaamsveld. De makers van de documentaire nemen dit nieuwe experimentele model als uitgangspunt voor het denken. Vanuit dat perspectief kan een spontane healing verklaart worden. Veranderingen in informatie toevoer in het lichaamsveld is een manier om heling te bereiken. Informatie is dan het medicijn, in plaats van biochemische middelen.

Interessant boek in dit kader is:
The biology of believe – Bruce Lipton

The living Matrix is ook op internet te bekijken: www.veoh.com. Bij de zoekfunctie The Living Matrix invullen.

Geen opmerkingen: