Het gouden tijdperk

Op 11 februari 2011 zal de volgende golf van Grace als een tsunami van ontwaken de aarde bereiken en zich over de planeet uitspreiden. Dr. Carl Johan Calleman, expert op het gebied van de Maya-kalender, zegt dat de laatste cyclus van de Maya Kalender op 11 februari 2011 begint en eindigt op 28 oktober 2011, wat tevens de afsluiting van de Maya-kalender inhoudt. Dan zal de mens geëvolueerd zijn tot eenheidsbewustzijn. Volgens de Vedische traditie is het de geboorte van het Gouden tijdperk, de Satya Yuga.
Het Kali Yuga tijdperk loopt op zijn einde. We leven op het hoogtepunt van individualisme en zelfverrijking. Met de verandering van het bewustzijn zullen de oude structuren afgebroken worden. Dit gaat gepaard met de nodige weerstand. Net zoals de denkgeest die zich verzet voordat het zich over kan geven aan het Hogere Bewustzijn.
De veranderingen gaan snel. Wat nu nog een groot probleem lijkt en een crisis is, smelt als sneeuw voor de zon. Omdat het ideeën, constructies zijn van de denkgeest. Dit gebeurt in individuele levens, en zal gaan gebeuren in het collectief en in de door mensen gecreëerde complexe systemen die ver af staan van de menselijke realiteit.

De wereld is al perfect zoals het is.
Om het te zien, moet alleen onze perceptie veranderen!

Geen opmerkingen: